Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā debess. Sēklu sējot, vienojas Dievs un cilvēks. /Zenta Mauriņa/